Disclaimer:

Aansprakelijkheid:
De website van Loopgroep Hoorn is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de aandacht die aan het beheer van deze site wordt besteed, kan het voorkomen dat de informatie onvolledigheden of onjuistheden bevat. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Loopgroep Hoorn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies op deze website, noch voor eventuele gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of eventuele gelinkte websites van derden. Dit geldt tevens voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website. Loopgroep Hoorn behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Het is toegestaan om de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden, mits de bron wordt vermeld. Verspreiding van privacygevoelige informatie is nooit toegestaan.

Loopgroep Hoorn aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website.

Heb je vragen over de inhoud van deze website of zie je een onvolkomenheid op de website? Neem dan contact op met de secretaris van onze vereniging.

 

Wijzigingen 
Loopgroep Hoorn behoudt zich het recht voor ten allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan (de informatie op) deze website.


Privacy
Voor Loopgroep Hoorn is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij de uitslagen zullen wij dan ook enkel de naam, woonplaats en clubgegevens van personen vermelden. Bent u van mening dat uw gegevens van onze site verwijderd dienen te worden dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar onze webmaster. Uw gegevens zullen dan zo spoedig mogelijk verwijderd worden.
Gegevens welke u via de website aan ons bekend maakt (mail adressen en inschrijfgegevens) zullen nooit aan derden worden verstrekt en alleen intern bij Loopgroep Hoorn worden gebruikt.

Copyright
Deze website is het intellectueel eigendom van Loopgroep Hoorn

 
disclaimer - Webdesign by Ferdy